Facilitair Bedrijf Amsterdam

‘Vanuit het Facilitair Bedrijf aangesteld als escalatie & crisismanager en betrokken bij diverse escalaties in die periode. Crisismanagement is het proces waarbij een organisatie omgaat met een verstorende en onverwachte gebeurtenis die de organisatie of haar stakeholders dreigt te schaden.’