Verandermanagement

Veranderen is niet moeilijk, je verandert namelijk de hele dag; als je leert, ouder wordt of dat er nieuwe omstandigheden op je pad komen. Dit geldt voor jou, maar ook voor je omgeving. Dit fenomeen heet spontane verandering. Maar wat als je heel gericht een sociaal systeem zoals een bedrijf of organisatie wilt veranderen? Dan is er sprake van geplande verandering. Geplande veranderingen vragen om een gedegen vorm van (aan)sturing.

Geplande veranderingen zijn veranderingen die planmatig, vanuit een veranderambitie een veranderproces op gang brengen in de richting van een nieuwe gewenste situatie. Hoewel ‘verandermanagement’ als woord nog steeds heel veel gebruikt wordt, zie je in de literatuur dat we weg bewegen van het idee dat een verandering te ‘managen’ is. Verandering is een proces waarin heel veel meer moet gebeuren dan enkel de verandering managen en uitrollen.


‘Je kunt de wind niet veranderen, wel de stand van de zeilen’


Binnen Carvo spreken we daarom liever van een geplande verandering en plaatsen het daarmee naast al die spontane veranderingen die hiermee gepaard gaan en hun weg vinden in een bedrijf of organisatie.

Belangrijk is om een veranderstrategie te kiezen die overzichtelijk en vertaalbaar is. Voorheen had je twee oervormen van de veranderstrategie: de top-down strategie, of de bottom-up strategie. Beide strategieën gingen echter voorbij aan de complexiteit van de omgeving waarin organisaties vandaag de dag functioneren. Veel managers en leidinggevenden, geloven in de beheersbaarheid van organisatieveranderingen, zeker wanneer er een uitgebreid plan aan ten grondslag ligt. De complexiteit, de samenhang en de snelheid van veranderingen in onze tijd, maakt echter dat deze per definitie niet beheersbaar zijn. Het traject of de uitkomst van een organisatieverandering kun je dan ook nooit volledig besturen, beheersen of voorspellen.

Contactinformatie

Adresgegevens

Zonnehorst 17
7207BT Zutphen

Openingstijden

maandag t/m vrijdag:
08:30 tot 17.00 uur

(085) 079 27 92
info@carvo.nl